Надлежност

У Одсеку за инспекцијске послове у спорту обављају се послови који се односе на:

- инспекцијски надзор, односно спровођење Закона о спорту и прописа донетих на основу овог закона;

- поступање физичких лица и организација у области спорта;

- утврђивање испуњености услова за обављање спортских активности и делатности и утврђивање испуњености услова за вршење послова стручног оспособљавања за спортска занимања, односно звања;

- праћење стања и израду анализа, информација и обавештења из делокруга Одсека и друге послове из делокруга Одсека.

 

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2020. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2018. годину

Преузмите документ

План координисаних/ заједничких надзора

Преузмите документ